ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “XXV Days of Christmas” 

Νοέμβριος 2023

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ESPORTS CAFE P.C.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην εφαρμογή BNETGG και στα  κανάλια επικοινωνίας της Battlenet Gaming Stations.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

ΟΡΟΙ  ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ XXV Days of Christmas

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και

εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. 

Η εφαρμογή προορίζεται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων ή κηδεμόνων τους προτού συμμετάσχουν στο παιχνίδι. 

Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν ένα έγκυρο λογαριασμό στην εφαρμογή “BNETGG” και να συμφωνούν με τους όρους χρήσης της. 

Η συμμετοχή είναι ατομική και περιορίζεται σε έναν λογαριασμό ανά χρήστη. 

Οι χρήστες πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους άλλους χρήστες και να μην προβαίνουν σε παράνομες, προσβλητικές ή αθέμιτες πρακτικές. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ομαλής και επαγγελματικής λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των χρηστών.

Οι χρήστες συμμετέχοντες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το ψευδώνυμα που επιλέγουν θα εμφανίζεται δημόσια για λόγους προώθησης της εφαρμογής σε κάθε πιθανό μέσο (social media, τύπος, website κ.ο.κ.). 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η εμφάνιση του ψευδωνύμου τους δημόσια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προβολή του σε άλλους χρήστες της εφαρμογής και στο ευρύ κοινό. 

Οι χρήστες δεσμεύονται να μην επιλέγουν ψευδώνυμα που περιέχουν βωμολοχίες, ρατσιστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή προσβλητικό. 

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων, η διαχείριση της εφαρμογής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον συγκεκριμένο χρήστη. Ο χρήστης δεν θα λάβει κανένα δώρο για την συγκεκριμένη θέση του στο leaderboard, και η θέση αυτή θα παραχωρείται στον επόμενο στη σειρά. 

Η εφαρμογή BNETGG διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα να αξιοποιήσει τα nicknames των χρηστών για λόγους προώθησης της εφαρμογής, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση ή ανταμοιβή στους χρήστες. 

Οι χρήστες απαλλάσσουν την εφαρμογή BNETGG, τους διαχειριστές και τους συνεργάτες της από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την εμφάνιση των nicknames τους.

Η συμμετοχή των χρηστών επιτρέπεται μία φορά την ημέρα ή μέσω της εξαργύρωσης των πόντων, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται από την εφαρμογή. 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων ή εργαλείων για την αύξηση  της συχνότητας συμμετοχής ή την απόκτηση επιπλέον πόντων. 

Ο διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να πάρει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης πόντων ή την απαγόρευση πρόσβασης στην εφαρμογή, για την επιβολή της εντιμότητας του παιχνιδιού και την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών. 

Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους χρήσης και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παράνομη, ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα που θα μπορούσε να παραβιάσει την ασφάλεια της εφαρμογής ή να παραβιάσει τα δικαιώματα άλλων χρηστών. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την προστασία της ασφάλειας και την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών. 

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή  χρήσης μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναίρεσης πόντων ή την αναστολή της πρόσβασης στην εφαρμογή.

O Διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να πάρει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τυχόν παραβιάσεων στις αρχές.

 

ΔΩΡΟΘΕΣΙΑ

Πιθανά Δώρα:

 • 1 πόντος
 • 2 πόντοι
 • 5 πόντοι
 • 10 πόντοι
 • 15 πόντοι
 • 20 πόντοι
 • 30 λεπτά LAN Booster
 • 1 ώρα LAN Booster
 • 2 ώρες LAN Booster
 • Ακουστικά G733
 • Οθόνες AOC CQ32G2SE/BK x 2
 • Ζακέτα BattlenetGS Hoodie 2023
 • Ποντίκι Coolermaster Gaming
 • Σετ G435 Lightspeed
 • Σακίδια Πλάτης Battlenet 2023
 • Gaming Chair

Σημείωση για τα Άυλα Δώρα:

Άυλα δώρα όπως οι πόντοι και οι LAN Boosters πιστώνονται άμεσα στο προφίλ του χρήστη στο BNETGG. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους.

Σημείωση για τα Υλικά Δώρα:

Σε περίπτωση υλικών δώρων, οι χρήστες θα λάβουν ειδοποίηση για τη νίκη τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από το πέρας της εκδήλωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου 2024, μέσω πιστοποιημένου συστήματος. Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές εντός των επόμενων σαράντα εργάσιμων ημερών.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την παράδοση των δώρων προς αόριστο χρονικό διάστημα και να ενημερώσει τον νικητή σχετικά με αυτήν την αλλαγή. Επισημαίνεται ότι η αναβολή της παράδοσης των δώρων θα εφαρμοστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και θα είναι στην κρίση του διοργανωτή.   

 Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για

διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι συμβάλλουν στη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού και δρουν ως χορηγοί, καθώς και σε υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον απαιτηθεί.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο ανεπιφύλακτη  και αναντίρρητη συναίνεση των συμμετεχόντων και αποτελεί έγκριση των αντίστοιχων ενεργειών του Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής δικαιούται (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο ανεπιφύλακτη  και αναντίρρητη συναίνεση των συμμετεχόντων και αποτελεί έγκριση των αντίστοιχων ενεργειών του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος το οποίο θα αποστείλει στο [email protected].

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής (όροι και προϋποθέσεις) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected].