ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Battlenet Gaming Stations 2021 XMAS GIVEAWAY»

Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «LAN Communications Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «LANcom Ε.Π.Ε», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα battlenet.gr/xmas2021/ και στα social media των καταστημάτων Battlenet που συμμετέχουν σε αυτόν.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 00:01 μέχρι την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στις 16:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι επισκεφθούν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού τα συμμετέχοντα καταστήματα Battlenet, ενεργοποιήσουν οποιοδήποτε πακέτο και δώσουν το παρόν την ημέρα της κλήρωσης (Κυριακή 16 Ιανουαρίου 18:00) στο αντίστοιχο κατάστημα.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι, οι επίσημοι συνεργάτες καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του Διοργανωτή αλλά και όλων των καταστημάτων franchise με διακριτικό τίτλο Battlenet, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

Μέρος στην κλήρωση παίρνουν όσοι πραγματοποιήσουν αγορές πακέτων προπληρωμένου χρόνου και LAN στα καταστήματα «Battlenet» που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

Η απόδοση λαχνών γίνεται με κάθε αγορά προπληρωμένων πακέτων και LAN. Οι λαχνοί των συμμετεχόντων αποδίδονται με κάθε αγορά πακέτου, στο εκάστοτε κατάστημα Battlenet το οποίο επισκέπτονται και το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό. Όσοι περισσότεροι οι λαχνοί, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες οι συμμετέχοντες να κερδίσουν τα δώρα της κλήρωσης.

Συγκεκριμένα οι αποδόσεις είναι:

ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ LAN Ή PREPAID = 1 ΛΑΧΝΟΣ

Για κάθε πακέτο lan ή prepaid, 1 λαχνός δίνεται στον καταναλωτή ενώ 1 απόκομμα διατηρεί το κατάστημα στην κληρωτίδα του διαγωνισμού.

Θα γίνουν συνολικά 26 κληρώσεις, μια για κάθε κατάστημα Battlenet που συμμετέχει στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Η λίστα δώρων για κάθε κατάστημα περιλαμβάνει τα εξής:

1x Logitech G512 Keyboard

1x Logitech G502 Mouse

1x G Pro X Headset

5x Official Battlenet Hoodie (ζακέτες)

10x Chilly’s 500ml Battlenet Branded Bottles

20x 10HOURS Prepaid Packs

10x 20HOURS Prepaid Packs

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στις 18:00 σε κάθε κατάστημα Battlenet που συμμετέχει στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Τα καταστήματα που συμμετέχουν είναι τα (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Battlenet 3D Άνω Τούμπα, Battlenet 3D Αριστοτέλους, Battlenet 3D Χαριλάου, Battlenet 3D Μελενίκου, Battlenet Arena Ναυαρίνου, Battlenet 3D Πολίχνη, Battlenet 3D Θέρμη, Battlenet 3D Καλαμαριά, Battlenet Arena Αμπελόκηποι, Battlenet 3D Δελφών, Battlenet 3D Πεύκα-Ρετζίκι (διαφορετική δωροθεσία), Battlenet 3D Τριανδρία, Battlenet Συκιές, Battlenet Μπότσαρη, (ΑΤΤΙΚΗ) Battlenet Arena Άγιος Δημήτριος, Battlenet Arena Ελευσίνα, Battlenet 3D Άγιοι Ανάργυροι, Battlenet 3D Μενίδι, Battlenet 3D Γαλάτσι, Battlenet Arena Πευκάκια, (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ) Battlenet 3D Αλεξάνδρεια, Battlenet 3D Κοζάνη, Battlenet 3D Πτολεμαίδα, Battlenet Arena Καστοριά, Battlenet Ελασσόνα, Battlenet 3D Κέρκυρα.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν σαράντα οκτώ (48) νικητές σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αριθμό λαχνών ή σε αριθμό καταστημάτων συμμετοχής για τους διαγωνιζόμενους. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται κατ’ ιδίαν ή μέσω κάποιου εκπροσώπου τους στο αντίστοιχο κατάστημα Battlenet μέσω του οποίου έχουν λάβει συμμετοχή κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα της κλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δε βρεθεί κάποιος διαγωνιζόμενος ή εκπρόσωπός του στο κατάστημα κατά την ώρα της κλήρωσης, τότε θα γίνει εκ νέου κλήρωση, μέχρις ότου προκύψει νικητής που θα παραλάβει επί τόπου το εκάστοτε δώρο.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό ποσό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00 ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, τυχόν δε δηλωθείσες δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας προωθητικής ενέργειας, είτε παράδοση των μη προδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν email στο [email protected].