Όροι & Προϋποθέσεις Τουρνουά 2024 – Σύνολο Προωθητικών Ενεργειών

Ιανουάριος 2024

 

Οργανωτής:

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «LAN Communications Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «LANcom Ε.Π.Ε», εγγεγραμμένη στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Οργανωτής).

Ανακοινώσεις:

Ο διαγωνισμός θα ανακοινώνεται μέσω της εφαρμογής BNETGG και των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας της Battlenet Gaming Stations.

Διάρκεια:

Η διάρκεια των διαγωνισμών καθορίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω ανακοινώσεων στα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας της Battlenet Gaming Stations και στους κανόνες των τουρνουά.

Δικαιώματα Οργανωτή:

Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού στην αποκλειστική ευχέρειά του, να επεκτείνει, να μειώνει ή να ακυρώνει τον διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα, για οποιοδήποτε λόγο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

Προσωπικά Δεδομένα:

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Οργανωτή, σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, όπως ορίζεται στον Νόμο 2472/1997 και τον Νόμο 3471/2006.

Διαχείριση Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους – χορηγούς, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις. Οι τρίτοι αυτοί μπορεί να επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντες για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας τους με τον Οργανωτή.

Διαφήμιση και Προστασία Δεδομένων:

Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των ονομάτων τους, φωτογραφιών και βίντεο για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποποίηση Ευθύνης:

Ο Οργανωτής δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ή τη χρήση των δώρων, ούτε για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη προκληθεί σε συμμετέχοντες.

Τερματισμός της Προωθητικής Ενέργειας:

Με την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας ή την απόφαση του Οργανωτή να την τερματίσει, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι νέες συμμετοχές δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στο [email protected].

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποδηλώνει την αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε αξίωση έναντι του Οργανωτή.