1. Συμμετοχή και Εγγραφή:
 • Διαδικασία Εγγραφής: Η εγγραφή μέλους γίνεται εντός των καταστημάτων Battlenet Gaming Stations εντελώς δωρεάν. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα της καμπάνιας.
 • Ποιοι Μπορούν να Συμμετάσχουν: Η προσφορά ισχύει για έναν γονέα (πατέρα ή μητέρα) και μέχρι δύο παιδιά, για μία ενεργοποίηση ανά άτομο.
 1. Λεπτομέρειες Καμπάνιας:
 • Ημερομηνία και Ώρες: Η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου, από τις 09:00 έως τις 13:00.
 • Διάρκεια Χρήσης: Οι συμμετέχοντες μπορούν να παίξουν δωρεάν για 2 ώρες σε PC ή PlayStation.
 • Επιλογή Συσκευής: Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν είτε PC είτε PlayStation, αλλά δεν μπορούν να μοιράσουν το χρόνο τους μεταξύ των δύο.
 • Περιορισμοί Παιχνιδιών: Δεν υπάρχει περιορισμός στα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στον εξοπλισμό μας και προλαβαίνουν εντός των 2 ωρών.
 1. Περιορισμοί και Κανόνες:
 • Αριθμός Θέσεων: Ο αριθμός θέσεων ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών και των PlayStation που διαθέτει κάθε κατάστημα. Οι θέσεις θα δοθούν με χρονική προτεραιότητα, χωρίς δυνατότητα κράτησης.
 • Συμμόρφωση με τους Κανόνες: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες του καταστήματος. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, ο υπολογιστής ή το PlayStation θα απενεργοποιηθεί χωρίς καμία αποζημίωση.
 1. Ασφάλεια και Ευθύνη:
 • Ασφάλεια Παιδιών: Η ασφάλεια του εξοπλισμού και των κτιρίων μας είναι διασφαλισμένη. Ωστόσο, η ευθύνη για την επίβλεψη και ασφάλεια των παιδιών βαρύνει αποκλειστικά τον γονέα ή κηδεμόνα.
 • Ευθύνη για Ζημιές: Σε περίπτωση ζημιάς στον εξοπλισμό, ο υπεύθυνος θα πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία εντός 10 ημερών, κατόπιν συνεννόησης.

 

 1. Λοιποί Όροι:
 • Επιβεβαίωση Συμμετοχής: Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών θα γίνει επί τόπου την ημέρα της καμπάνιας.
 1. Αποποίηση Ευθυνών:
 • Προσωπική Ευθύνη: Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των παιδιών τους.
 • Περιορισμοί Ευθύνης: Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη συμμετοχή στην καμπάνια. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών, δεδομένων ή άλλες άυλες απώλειες.
 • Διακοπή Καμπάνιας: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τροποποιήσει την καμπάνια ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση αποζημίωσης.

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο προσωπικό του καταστήματος.