«BNETGG WORDLE SUMMER EDITION»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΛΙΣΤΑ ΤΥΧΕΡΩΝ:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «LAN Communications Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «LANcom Ε.Π.Ε», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην εφαρμογή BNETGG και στα social media κανάλια της Battlenet Gaming Stations.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στις 00:01 μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 στις 23:59.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συλλέξει συμμετοχές και διαθέτουν την εφαρμογή από την έναρξη έως και το πέρας της κλήρωσης.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι, οι επίσημοι συνεργάτες καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του Διοργανωτή αλλά και όλων των καταστημάτων franchise με διακριτικό τίτλο Battlenet, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

Μέρος στην κλήρωση παίρνουν οι ενεργοί χρήστες της εφαρμογής BNETGG που ολοκλήρωσαν επιτυχώς, τουλάχιστον μία φορά το mini game “WORDLE” εντός αυτής.

Η απόδοση λαχνών γίνεται με κάθε επιτυχημένη ολοκλήρωση του mini game “WORDLE” ή εξαργύρωση πόντων σε λαχνούς. Οι λαχνοί των συμμετεχόντων αναφορικά με το παιχνίδι αποδίδονται ανάλογα με την ταχύτητα ολοκλήρωσης του παιχνιδιού από τον χρήστη και καταχωρούνται αυτόματα και ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του. Ο διοργανωτής κατέχει την ευχέρεια  απομάκρυνσης ενός χρήστη δίχως προειδοποίηση σε περίπτωση όπου ανακαλυφθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν της τυπικής λύσης ανά ημέρα.  Όσοι περισσότεροι οι λαχνοί, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες οι συμμετέχοντες να κερδίσουν τα δώρα της κλήρωσης.

Συγκεκριμένα οι αποδόσεις είναι:

4  λαχνοί συμμετοχής εάν ο χρήστης βρει τη λέξη στις 2 πρώτες προσπάθειες

3  λαχνοί συμμετοχής εάν ο χρήστης βρει τη λέξη στην 3η ή 4η προσπάθεια

2 λαχνοί συμμετοχής εάν ο χρήστης βρει τη λέξη στις 2 τελευταίες προσπάθεια

Εξαργύρωση πόντων:

20 λαχνοί συμμετοχής στους 20 πόντους εξαργύρωσης

60 λαχνοί συμμετοχής στους 57 πόντους εξαργύρωσης

200 λαχνοί συμμετοχής στους 185 πόντους εξαργύρωσης

1000 λαχνοί συμμετοχής στους 900 πόντους εξαργύρωσης

Η λίστα δώρων περιλαμβάνει τα εξής:

2x ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
1x Καρέκλα arozzi monza black
1x Headset Razer Kraken Analog
1x Monitor Dell s3222DGM 31.5′ 165hz 2k va
1x Hoverboard fita red f500-h65r
1x Razer Kraken x LITE

1x Steelseries x Apex Pro
40x 5hour coupon

 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στο twitch.tv/battlenetgs.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν σαράντα οκτώ (48) νικητές.

Δεν υπάρχει περιορισμός σε αριθμό συμμετοχών για τους διαγωνιζόμενους. Τα ονόματα των νικητών θα προκύψουν από την κλήρωση που θα γίνει στο twitch.tv/battlenetgs.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό ποσό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 στις 23:59 ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, τυχόν δε δηλωθείσες δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας προωθητικής ενέργειας, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν email στο [email protected].