Εισαγωγή:

Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς μπορεί ένας χρήστης να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα από την εφαρμογή BNETGG για κινητά τηλέφωνα, η οποία υποστηρίζεται από την εταιρεία ESPORTS CAFE P.C. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαγραφή δεδομένων χρήστη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Διαδικασία Αίτησης Διαγραφής:

Οι χρήστες που επιθυμούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων μέσα στην εφαρμογή BNETGG μπορούν να υποβάλουν αίτημα είτε μέσω της εφαρμογής, είτε μέσω email στο [email protected]. Αυτό το αίτημα ενεργοποιεί τη διαδικασία διαγραφής δεδομένων χρήστη.

Ειδοποίηση για Υψηλό Υπόλοιπο ή Κουπόνια:

Αν ο χρήστης έχει σημαντικό υπόλοιπο ή κουπόνια κατά την υποβολή του αιτήματος διαγραφής, ενδέχεται να λάβει ενημερωτικό μήνυμα προτού πραγματοποιηθεί η διαγραφή. Το μήνυμα αυτό ενημερώνει τον χρήστη για τις επιπτώσεις στα συσσωρευμένα του πόντων ή κουπονιών.

 

Διαδικασία Επιβεβαίωσης:

Ενδέχεται ο χρήστης να ζητηθεί να επιβεβαιώσει το αίτημα διαγραφής του. Η μη επιβεβαίωση ή παράβλεψη της ειδοποίησης οδηγεί στην αυτόματη έναρξη της διαδικασίας διαγραφής μετά από 7 εργάσιμες ημέρες.

Αίτημα Ακύρωσης:

Η ακύρωση ενός αιτήματος διαγραφής απαιτεί γραπτή επιβεβαίωση από τον χρήστη και εφαρμόζεται μόνο εάν η διαδικασία διαγραφής δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η γραπτή επικοινωνία διασφαλίζει ότι ο χρήστης ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές στην κατάσταση της διαγραφής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενέργεια διαγραφής είναι οριστική και μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η ESPORTS CAFE P.C. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια υπολοίπου που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος διαγραφής, ακόμα και εάν ο χρήστης υποβάλλει  αίτημα ανάκλησης της διαγραφής του.

Μόνιμη Διαγραφή:

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος, όλα τα δεδομένα χρήστη διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα, συμμορφούμενα με το “Δικαίωμα στη Λήθη” του GDPR.

Συμπέρασμα:

Η διαδικασία διαγραφής δεδομένων χρήστη BNETGG έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τα νομικά πρότυπα, δίνοντας προτεραιότητα στο απόρρητο των χρηστών και τη συμμόρφωση με τον GDPR. Η ESPORTS CAFE P.C. παραμένει προσηλωμένη στις διαφανείς και ασφαλείς πρακτικές διαχείρισης δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη με την κοινότητα των χρηστών της. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαβάσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το [email protected] για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή βοήθεια στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ