Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

H “ESPORTS CAFE P.C.” δημιούργησε την παρούσα εφαρμογή με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της “BATTLENET GAMING STATIONS”. Η εφαρμογή “BNETGG” είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης των καταστημάτων “BATTLENET GAMING STATIONS”, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της απόκτησης των πόντων και κατά συνέπεια των κουπονιών των οποίων θα μπορείτε να αποκτήσετε. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας εφαρμογής περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την εφαρμογή “BNETGG”, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας εφαρμογής. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία εσείς μας παραχωρείτε πρόσβαση από την ήδη υπάρχον παραχώρηση που έχετε κάνει κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στα καταστήματα της “BATTLENET GAMING STATIONS” αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην παρούσα εφαρμογή. Η “ESPORTS CAFE P.C.” τηρεί τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, του Κοινοτικού Δικαίου και του αντίστοιχου Γενικού Κανονισμού περί  προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, και διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που θα γνωστοποιήσετε στην “ESPORTS CAFE P.C.” μέσω της παρούσας εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν μόνο όπως ορίζεται ακολούθως:

Συγκέντρωση πληροφοριών

H “ESPORTS CAFE P.C.” διευκρινίζει ότι ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή, χωρίς να δώσει πληροφορίες για προσωπικά του στοιχεία. Εντούτοις, η “ESPORTS CAFE P.C.” προσφέρει, μέσω της εφαρμογής της, υπηρεσίες η παροχή των οποίων προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στις αντίστοιχες υπηρεσίες και/ή την γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (όπως όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).
Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων προς το “BNETGG” εναπόκειται αποκλειστικά στη διάθεση και την πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην πράξη αυτή επιδιώκοντας να επωφεληθεί από τα προϊόντα και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει το “BNETGG”. Η τυχόν αποστολή και κοινοποίηση από τον χρήστη – αποστολέα προς το “BNETGG” μέσω της παρούσας εφαρμογής αιτήσεων ή μηνυμάτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, με σκοπό την εγγραφή του ως μέλους των παρεχομένων υπηρεσιών, ή/και τη συμμετοχή του στους εν εξελίξει διαγωνισμούς ή/και γενικότερα την απόλαυση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το “BNETGG”, θα συνεπάγεται ότι ο αποστολέας των αιτήσεων ή των πληροφοριών αυτών συγκατατίθεται ρητά στην τήρηση αρχείου των δεδομένων αυτών από το “BNETGG”. Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο το μήνυμα ή η αίτηση έχουν αποσταλεί (ο σκοπός αναγράφεται στην αμέσως επόμενη ενότητα). Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο  “BNETGG” και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του ή εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον χρήστη.
Το “BNETGG” δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το “BNETGG” δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών της εφαρμογής σε κανένα τρίτο φορέα. Το “BNETGG” μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνον εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το “BNETGG”, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το “BNETGG” έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του “BNETGG” καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το “BNETGG”.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

Σκοπός Επεξεργασίας Πληροφοριών

Η λειτουργία της εφαρμογής “BNETGG”, βασίζεται στην πλατφόρμα της “ESPORTS CAFE P.C.”. Η “ESPORTS CAFEP.C.” αποτελεί μια γενική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης για Internet Cafes, όπου ξεκλειδώνει διάφορες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες του εκάστοτε δικτύου καταστημάτων – οικοσυστήματος. Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες ενιαίας διαχείρισης των πληροφοριών τους (εφόσον το επιθυμούν), αρκεί να είναι ήδη επαληθευμένοι χρήστες σε κάποιο κατάστημα που βασίζει τη λειτουργία του στις υπηρεσίες που παρέχει η “ESPORTS CAFE P.C.”.

Τα δεδομένα του χρήστη που συγκεντρώνονται από την εφαρμογή “BNETGG” είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail, Ημερομηνία Γέννησης.

Ο χρήστης συμπληρώνει τα ανωτέρω στοιχεία στην εφαρμογή “BNETGG”. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονται στη βάση δεδομένων της “ESPORTS CAFE P.C.”, όπου πρόκειται για τον προγραμματιστή της εν λόγω εφαρμογής. Σε περίπτωση που κάποιος είναι ήδη χρήστης/μέλος σε κάποιο κατάστημα του δικτύου καταστημάτων “BATTLENET GAMING STATIONS”, τα στοιχεία υπάρχουν ήδη στη βάση δεδομένων της “ESPORTSCAFE P.C.”, και γίνεται ερώτημα στον χρήστη για σύνδεση των λογαριασμών για κεντρική διαχείριση από τον ίδιο.

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή “BNETGG” προσφέρει τις extra δυνατότητες στους χρήστες που το επιθυμούν χρησιμοποιώντας το γενικό προφίλ του εκάστοτε χρήστη από την πλατφόρμα της “ESPORTS CAFE P.C.”.

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το “BNETGG” καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο της να είναι ακριβή. Για το λόγο αυτό, κάθε πρόσωπο που έχει αποστείλει προς το “BNETGG” μέσω της παρούσας εφαρμογής οποιαδήποτε στοιχεία ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που το αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή την συμπλήρωση των στοιχείων που το αφορούν. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβείτε στο σημείο της εφαρμογής μας όπου καταχωρήθηκαν αυτά και ακολουθείστε τις αναγραφόμενες εκεί οδηγίες.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR), όπως δικαίωμα διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία, περιορισμού στην επεξεργασία, διόρθωσης προσωπικών δεδομένων, φορητότητας προσωπικών δεδομένων, ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων υποβάλλοντας το αντίστοιχο αίτημα (τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου). Εάν θεωρεί ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή (ΑΠΔΠΧ – www.dpa.gr).

Cookies

Το “BNETGG” χρησιμοποιεί κατ’ εξαίρεση αρχεία «cookies», που αποτελούν μέθοδο τεχνικής ανάλυσης δεδομένων. Τα αρχεία cookies εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις ενός χρήστη σε μία ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρεμφερείς πληροφορίες, που διαφορετικά θα απαιτούνταν η διαρκής επανάληψή τους). Η χρήση ενός αρχείου cookie δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να οδηγήσει σε αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα του χρήστη καθώς επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα αρχεία cookies διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο του χρήστη από την ιστοσελίδα. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να μην ενεργοποιήσετε τα αρχεία cookies στον υπολογιστή σας από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησης ή να καταστήσετε τα αρχεία cookiesμη ενεργά, γεγονός που θα περιορίσει όμως τις δυνατότητες περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και θα απαιτεί την επαναλαμβανόμενη υποβολή των ίδιων πληροφοριών.

Περιοδικές Αλλαγές

Το “BNETGG” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, διαγράψει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο χώρο του. Το “BNETGG” θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. Internet, e-mail κ.λπ.). Όποια χρήση του “BNETGG”  από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται στους νέους όρους χρήσης.

Αρμοδιότητα

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία, την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της εφαρμογής, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Υπεύθυνος για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων είναι η εταιρία LANCOM LTD, με στοιχεία επικοινωνίας ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2141001000, [email protected]